Postavili kameru u bolničkoj sobi i snimili kako bolničar radi nešto neverovatno starijoj pacijentkinji

Kada smo u bolnici, vidimo kako se medicinsko osoblje ponaša prema pacijentima. Neki su vrlo fini, a neki su drski.

Svaki pacijent zaslužuje da se prema njemu postupa lijepo, a osobito starije osobe kojima treba još više pažnje. Ipak, na sreću ima još dobrih ljudi.

Jared Axen je bolničar koji se na poseban način brine za svoje pacijente. On im želi uljepšati vrijeme u bolnici i oraspoložiti ih. Evo kako ono to čini!

Similar Posts